Uniwersytet Pekiński

Znany jako PKU lub Beida (Duży Północny, taki skrót od Beijing – północna stolica i daxue – duża szkoła czyli uniwersytet), to centrum badawczo-edukacyjne w Pekinie.
To pierwszy narodowy uniwersytet w nowożytnej historii Chin. Został założony w 1898 pod nazwą ‘Cesarski Uniwersytet w Pekinie’.

Słynie rzecz jasna nie tylko z bardzo wysokiego poziomu (w pierwszej pięćdziesiątce najlepszych szkół wyższych na świecie) ale także że znakomitości jakie je ukończyli: Lu Xun, Mao Zedong (był tam zastępcą bibliotekarza), Gu Hongming, Hu Shih czy Li Dazhao (to właśnie bibliotekarz którego zastępcą był Mao Zedong).

Historia

Założono go 3 lipca 1898 roku podczas stu dni reform i zastąpił starożytny Guozijian. W 1902 wydzielono wydział edukacyjny który został Beijing Normal University, najlepszą szkoła dla nauczycieli w Chinach. W 1912 po rewolucji XInhai zmieniono mu nazwę na Narodowy Uniwersytet w Pekinie.
W 1917 na jego czele stanął Cai Yuanpei którego działalność przyczyniła się do uczynienia z tego uniwersytetu największej placówki oświatowej w Chinach składającej się z 14 wydziałów i rocznego naboru w wielkości ponad 2000 uczniów. Cai, zainspirowany niemiecką edukacją, początkowo zachęcał do przyjmowania ludzi z różnych środowisk intelektualnych. W 1919 to właśnie ze środowiska studentów uniwersytetu Pekińskiego wywodziło się większość członków ruchu czwartego maja.
W 1920 roku przyjęto pierwsze kobiety na studia.
Po wybuchu wojny Chińsko-Japońskiej w 1937 uniwersytet przeniesiono do Changsha gdzie połączono go z uniwersytetem Tshinghua i Nanka i utworzono Tymczasowy Uniwersytet Changsha. W 1938 uniwersytet przeniesieno do Kunming, gdzie miał siedzibę aż do 1946 kiedy wrócił do Pekinu.
W 1952 przyłączono do niego uniwersytet Yenching i tym samym podkreślono że w nowym kraju wszystkie uniwersytety powinno być publiczne. W tym samym roku przeniesiono siedzibę w miejsce gdzie poprzednio znajdował się uniwersytet Yanching.

Kampus

Początkowo kampus znajdował się na północ od Zakazanego Miasta, obecnie jednak jego główna część znajduje się w dzielnicy Haidian.
W pobliżu znajdują się Pałac Letni, oraz Stary Pałac Letni, jest to teren słynący z ogrodów. Sam kampus utryzmany jest w podobnej konwncji, pełen jest tradycyjnych domów, ogrodów, pagód, oraz historycznych budynków.
Oprócz tego na jego terenie znajdują liczne muzea, między innymi Uniwersyteckie muzeum historii.