Tydzień #4

Oficjalne wieści głoszą, że uniwersytety zostaną otwarte jako ostatnie. Najpierw szkoły podstawowe, potem średnie, potem gimnazja, potem licea, szkoły zawodowe, a na szarym końcu uniwersytety.
Dwa tygodnie temu ktoś wymyślił, że ruszymy 22 marca. Nie ruszymy. Końca nie widać.