Każdy się kimś opiekuje

Ojciec bąblem. Lub dzieckiem z bąblem.

Ten Pan z lewej Panami sprzątającymi wodę.

Dziadek wnukiem.

Tych dwóch sobą.

I babcia wnuczką.