Wakacje #1

Wejście do meczetu w dzielnicy muzułmańskiej. Za parę lat będzie całkowicie przebudowana i dostosowana do obowiązujących standardów.
’Tu był Konfucjusz’, tablica upamiętniająca wizytę Konfucjusza w Luoyang.
Być może informacja zawarta na niej jest nieprawdziwa.
Wkrótce zostanie zburzona.