Po drugiej stronie ulicy

Siedzi sobie pan.

Może czerpał wodę z tej studni.

I malował te reklamy.

A mieszkał tutaj.

Może też spoglądał w górę tej dziury.
Lub w dół…