Słońce dzisiaj świeciło

Więc Panie się chowały.

Panowie z niego korzystali.

Aż w końcu zaszło.

Co nie pogorszyło nastroju niektórych ludzi.

A inni byli już przygotowani do wskoczenia do łóżka.