Ludzie pracy

Niektórzy śpią

Inni czekają aż przyjdą klienci.

Jeszcze inni zbierają kartony.

Niektórzy rzucają kamieniami w ludzi (no dobrze, nie widział mnie zanim rzucił).

A czasem nawet pracują.